‘Zelfstandig doen’ is de bewustzijnscampagne voor personen met een visuele en gehoorbeperking. (Foto: Raoul Lith)

De UNDP en de Stichting Women United Suriname (WUS) hebben maandag het startsein gegeven van een bewustzijnscampagne. Met het thema ‘Zelfstandig doen’ richt deze campagne zich op de groep personen met een gehoor- en visuele beperking in verband met de algemene, vrije en geheime verkiezingen op 25 mei. “Het is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Na sessies is gebleken dat vooral op momenten waarop deze groep moet gaan stemmen er anders wordt gestemd voor hen. En dat weten ze allemaal pas na gesprekken thuis,” zegt Roseline Daan voorzitter van WUS.

Daan geeft verder aan dat de doelgroep zijn roep is om zelfstandig te kunnen stemmen. “Daarbij vragen zij voorlichtingscampagnes op touw te zetten door verschillende organisaties, beleidsmakers, niet-gouvernementele organisatie”. De WUS- voorzitter zegt dat er met de UNDP verschillende sessies zijn geweest waarbij besloten is dat de doelgroep speciaal benaderd moet worden. Ook zullen zij betrokken worden bij voorlichtingsactiviteiten.

Enkele doelgroepen bij dit project zijn stichting Surinaamse Doven Belangen (SuDoBe) en Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname ( NSBS ). Daan stelt dat er dagen afgesproken zullen worden tussen de organisaties onderling om samen met UNDP en WUS bij elkaar te komen. Bij deze te houden sessies zullen alle voorlichtingsfilmpjes, materiaal en alles dat nodig is voor de doelgroep vanuit een centraal plek te krijgen moeten zijn om verder te verspreiden.

Natasia Hanenberg-Agard, directeur van NSBS, doet een beroep op alle belanghebbenden dat er niet alleen op weg naar verkiezingen bewustwording op gang wordt gebracht. “We gaan nu naar de verkiezingen, er zijn nog enkele maanden. Maar ook na de verkiezingen moet worden gekeken in hoeverre is voldaan aan de behoefte van deze mensen. Wat kunnen we nog meer doen om die samenleving vriendelijk te maken voor mensen met een beperking, want zij hebben alle rechten als mensen zonder beperking”. Hanenberg-Agard merkt op dat de stem van mensen met een beperking belangrijk is. Hun stem is waardevol net als van elke andere burger van Suriname.

Rosita Etnel van SuDoBe is blij met het initiatief en de samenwerking. “Omdat mensen met een beperking ook recht hebben om zelfstandig te gaan stemmen. Wij kunnen zelfstandig kijken hoe het gaat in het land en kunnen ook zelfstandig een beslissing nemen”. Etnel geeft als voorbeeld mee dat de doven zelf informatie via televisie zouden kunnen verstrekken aan anderen in districten.

“Personen met een handicap maken op veel manieren deel uit van de samenleving. Ze zijn ouders, studenten, ondernemers, atleten, kunstenaars, leraren, politici en nog veel meer. Ze zijn te vinden in alle lagen van het leven, in alle sectoren van het werk en in de hele samenleving,” zegt Margaret Jones Williams, UNDP-vertegenwoordiger. Ze voegt eraan toe dat de lancering van dit initiatief belangrijk is “omdat we erkennen dat Suriname stappen zet in de richting van de verwezenlijking van de SDG’s, stappen neemt om de betrokkenheid bij personen met een handicap te verbeteren, stappen zet om ervoor te zorgen dat er binnen Suriname niemand achterblijft.”

De facebookpagina en een lied waren ook onderdeel van de launch. Er zullen verder tunes gemaakt worden die ondersteund zullen worden door posters en banners  om ervoor te zorgen dat personen met verschillende soorten handicaps toegang hebben tot relevante informatie.
Raoul Lith

Bron: Starnieuws