Het moet gemakkelijker worden voor de samenleving om doven en slechthorende kinderen te herkennen. In Nickerie is in dit verband een eendaagse training gegeven, waarvoor verschillende actoren zoals scholen, crèches, kinderdagverblijven, gezondheidswerkers en relevante maatschappelijke organisaties zijn uitgenodigd. Ook in Paramaribo zullen verschillende relevante organisaties en hun medewerkers getraind worden.

Deelnemers in Nickerie aan de eendaagse training die moet leiden tot vroege stimulering van dove en slechthorende kinderen.

Het is belangrijk dat de kinderen zo vroeg mogelijk op school beginnen en daarvoor is de hulp van de samenleving nodig. Voor de vroege stimulatie heeft de Kennedystichting samen met haar partners Saga Interproject Suriname en Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK) een stimulatiegroep opgezet voor de leeftijd 3-5 jaar. Zo wordt de jonge doelgroep klaargestoomd voor de kleuterschool. Dit project is gefinancierd door de Uitvoeringsorganisatie van de Twinningfaciliteit Suriname – Nederland (UTSN)

Volgens Yvonne Karels-Helslijnen van Saga Interproject bereiken sommige kinderen de school niet en blijven verstoken van onderwijs. Momenteel bezoeken 80 leerlingen de Kennedyschool; vergeleken met de cijfers van het Algemeen Statistiekbureau Suriname (2012) dan zien wij dat slechts 8% van de 993 dove en slechthorende kinderen tussen 5-19 jaar, de school bezoeken. Waar is de rest van de doelgroep gebleven? vraagt de leiding van de school zich af.
De Kennedystichting verzorgt sinds 1946 onderwijs voor dove of slechthorende kinderen. Door gebrekkige signalering van slechthorendheid is er een late instroom van leerlingen (5-9 jaar). “Hierdoor wordt laat gestart met de stimulatie van deze doelgroep, met gevolgen voor de schoolloopbaan”, zegt Renate Wartes, directeur van de Kennedyschool. De school heeft voldoende ruimte en beschikt ook over een groot internaat voor leerlingen uit de districten en binnenland. Wartes doet een oproep aan de samenleving om ouders van deze kinderen te stimuleren, deze jonge kinderen aan te melden bij de school.

Aanmelden bij de Kennedyschool aan de J. A. Pengelstraat 158 te Paramaribo, telefoon 472887 of 8735390.