Renate Wartes, directeur van de Kennedyschool, noemt het een unicum dat twee leerlingen van de Kennedyschool stage mogen lopen op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Voor het eerst krijgen pupillen van de Kennedyschool, die een auditieve beperking hebben, de gelegenheid om op een departement te worden te werk gesteld. 

Emelicienne Kertosari en Hollande Soejeti van de Kennedyschool lopen stage bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. (Foto: BiZa/NII)

Emelicienne Kertosari en Hollande Soejeti worden van 16 juli tot en met 30 augustus afwisselend op de typekamer, personeelszaken en het secretariaat van het Onderdirectoraat Algemeen Beheer (ODAB) ingezet. De Kennedyschool bestaat uit drie afdelingen die zijn onderverdeeld in de kleuter, de basis en het voortgezet onderwijs. De twee stagiaires zitten in het voortgezet onderwijs en wel in het laatste jaar van de afdeling administratie.  
Wartes laat via het Nationaal Informatie Instituut optekenen dat stageplekken heel moeilijk te krijgen zijn voor kinderen van de Kennedyschool. Via een ouder is het verzoek ingediend bij minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken. Ze is heel blij dat de minister positief heeft gereageerd. 
Met het bieden van een stageplek aan de twee stagiaires heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken invulling gegeven aan onder andere de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Giovanni Sarigoeno, onderdirecteur Personeelsbeheer en Personeelszorg, zegt dat gelijk na het verzoek van de Kennedyschool naar de minister van Biza, hij er werk van heeft gemaakt om een stageplek voor deze studenten te creëren. Verwijzend naar artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, zegt Sarigoeno dat het ministerie geen onderscheid heeft gemaakt en de stagiaires de kans heeft geboden, om normaal te functioneren binnen de maatschappij. Volgens Sarigoeno zal het zeker niet bij deze twee stagiaires met een beperking blijven.