“Het is gebleken dat de jeugd niks weet van de bijdrage die Suriname heeft geleverd aan de Tweede Wereld Oorlog,” zegt Fred van Russel, voorzitter van de Federatie van Oud-strijders en Ex-militairen. Hij geeft aan dat ondanks Suriname niet lijfelijk in de oorlog betrokken is geweest, wij wel een belangrijke bijdrage hebben geleverd door de levering van bauxiet en de 450 jonge Surinamers die er gevochten hebben. Het is daarom volgens hem de bedoeling dat de geschiedenis rond de Tweede Wereld Oorlog speciaal voor de jeugd wordt vastgelegd in boekvorm. De wens is om dit binnen een jaar te realiseren.

Van Russel hoopt dat de Nederlandse regering of ambassade het verzoek om een financiële bijdrage te leveren om dit boek te schrijven inwilligt. Hij benadrukt de verbondenheid tussen Suriname en Nederland.
“Dit jaar hebben wij als Defensie het gevierd, omdat het moet, we moeten deze dag gedenken en hoog houden. Aan de hand van de beschikbare middelen, de precaire situatie in ons land, moesten we ook onze ceremonie aanpassen,” zegt kolonel Justus Hew A Kee, van het Nationaal Leger. Hij vertelt dat er zelfs van buiten het leger steun geweest van particulieren om het monument weer op te frissen. Ook gepensioneerden van Cultuur hebben hierbij geholpen. “U ziet we hebben niks overgelaten aan alleen de situatie. We hebben er alles aan gedaan binnen de mogelijkheden, binnen de situatie om er een waardige dag van te maken,” benadrukt Hew A Kee.

Niet tevergeefs
Minister Ronnie Benschop van Defensie zegt dat de offers die de veteranen hebben gebracht niet tevergeefs zijn geweest. “Vandaag herdenken wij wederom uw wapenbroeders die u zijn voor gegaan in de strijd tegen onderdrukking en onrecht. Deze opoffering heeft het fundament gelegd voor democratie en gerechtigheid voor de generaties die na hen zijn gekomen.” De Defensie minister geeft aan dat verrichtingen tijdens de oorlog, de ultieme test is voor elke militair. Hij hoopt dat de jonge generatie militairen dit nooit zal hoeven meemaken. Echter is hij ervan overtuigd dat mocht het moment daar zijn, ze in navolging van hun wapenbroeders die hen zijn voorgegaan, niet zullen aarzelen gevolg te geven aan die oproep. De minister besluit zijn toespraak met de boodschap dat wij nooit moeten vergeten wat de gevallenen voor ons betekend en opgeofferd hebben.

Van Russel is bijzonder blij met het ministerie van Defensie die de gesneuvelden tijdens de Tweede Wereld Oorlog en de Koreaanse oorlog blijft herdenken. “We zijn verplicht om zolang we leven zij die hun leven hebben opgeofferd voor vrede in de wereld te blijven herdenken” zegt hij. Bij het monument voor de gevallenen aan de Waterkant hebben verschillende organisaties vandaag kransen gelegd tijdens de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid voor de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog. Er zijn ook kransen gelegd door de Nederlandse, de Amerikaanse ambassadeur, de Franse zaakgelastigden. Van Russel had ook pupillen van de Kennedyschool en SOGK uitgenodigd voor het leggen van bloemen.

Raoul Lith

Bron: Starnieuws