‘Democratie en de mens met een beperking; ook mijn stem telt’, is een project van de Stichting Care 4 U en het United Nations Development Programme (UNDP). Om meer bekendheid te geven aan en acceptatie te verwerven voor de doelgroep mens met een beperking, zoals onder andere slechtzienden, blinden, slechthorenden en doven. Er is vandaag een persconferentie belegd in het Courtyard Marriott Hotel, in het kader van de kick-off van het project. Tijdens deze persontmoeting werd de media geïnformeerd over de rol van de mens met een beperking bij het mede helpen versterken van de democratie en de daaruit voortvloeiende mediaproducties. Het doel van dit project is om de bewustwording bij de samenleving en bij jongeren in het bijzonder, over de belangrijke rol van de mens met een beperking te creëren en het promoten van de democratie via een andere bril. “De stichting heeft dit project opgezet met als doel om mensen met een beperking de kans te geven het democratische proces in Suriname te helpen versterken”, zegt de voorzitter van de stichting, Roseline Daan. “Gelijkheid is een mensenrecht en zonder een evenwichtige deelname van iedereen aan democratische besluitvormingsprocessen, kan er van gelijkheid geen sprake zijn”. Zowel blinden als slechtzienden en doven, waren aanwezig tijdens die conferentie en hebben hun zegje gedaan over hoe erg ze het vinden dat ze op 25 mei aanstaande hun stem niet kunnen uitbrengen. De voorzitter van de Stichting Suriname Doven-belangen (Sudobe), Henk Kimpoel, die zelf doof is, zegt het erg te vinden dat er ongeveer 55.000 mensen zijn met een beperking, iets dat hij niet wist, maar dit blijkt uit de 8ste volkstelling van het Algemeen Bureau Voor Statistieken. Ook Reginald Jozafat is blind, hij heeft ook zijn ervaring gedeeld. Hij merkte op dat hij het erg vindt dat hij op 25 mei aanstaande niet naar de stembus kan om zijn stem uit te brengen. Hij sprak de hoop uit dat de mensen met een beperking hopelijk in 2020 wel hun stem mogen uit brengen. “Dit is ook het streven van onze stichting en wij zullen er alles aan doen om met de actoren die betrokken zijn bij het geheel in verband met de verkiezingen, gesprekken te voeren hieromtrent”, aldus Daan. Ze gaf ook aan dat de rol van de mensen met een beperking op de arbeidsmarkt sinds jaar en dag onderschat wordt en wordt ondergewaardeerd. door Melissa Achthoven

Bron: Dagblad De West