Leden van SUDOBE helpen kinderen een handje bij het maken van een paasmandje. (Foto: Tanya Frijmersum)

Op Stille Zaterdag was het niet direct stil te noemen in de Paramaribo Zoo, waar groepen kinderen met ook volwassenen een dagje uit waren. Zo had de Stichting Surinaamse Doven Belangen (SUDOBE) gemeend weer een activiteit voor haar doelgroep, doven en slechthorenden, te ontplooien.
“We streven ernaar om zeker zes keer per jaar iets te doen met elkaar, een uitstapje of iets met een educatief karakter”, zegt Henk Kimpoel die vanaf de oprichting van SUDOBE voorzitter is.

Al bij de ingang van de Zoo werd men verwelkomd in gesproken als ook gebarentaal. Sommigen zien elkaar weer na lange tijd en dat wordt met uitgebreide gebaren en levendige expressie goed duidelijk voor de horenden. Momenteel telt Suriname maar twee erkende gebarentaal tolken wat niet voldoende is vindt Rosita Etnel. Zij is samen met haar collega verantwoordelijk voor de gebarentaal bij de wekelijkse samenvatting van het nieuws in het Engels bij STVS.

Op de vraag of SUDOBE enig contact heeft met de overheid, zoals het ministerie van ATM, wordt ontkennend gereageerd. Het komt toch wel voor dat doven in het arbeidsveld niet altijd een baan kunnen vinden. Gelukkig zijn er ook weer anderen die de nodige vaardigheden hebben opgebouwd om in hun eigen onderhoud te voorzien. Op dit ogenblik concentreert de belangenbehartiging zich alleen in Paramaribo waar ook de enige school is voor doven en slechthorenden. Voorzichtig ingeschat heeft men iets van vierhonderd doven alleen in Paramaribo.

Op 30 mei zal de organisatie haar zesjarig bestaan vieren met haar doelgroep. Kimpoel vertelt dat men ook aangeeft waarover ze informatie wil hebben. Er zal later in het jaar speciaal een bijeenkomst voor mannen zijn, waar er over gezondheidsklachten die specifiek voorkomen bij mannen gesproken zal worden. Er komen ook regelmatig gasten uit het buitenland langs die van enige betekenis kunnen zijn voor de doelgroep. Al enkele maanden is er een docent gebarentaal van de Utrecht Hogeschool, zelf ook doof, in Suriname die zijn diensten aanbiedt aan de Kennedyschool.

In de toekomst zal men ook bekijken in hoeverre een opleiding voor gebarentaal tolk hier gestart kan worden. Tenslotte gaat zoveel aan deze doelgroep voorbij dat via de media gepresenteerd wordt. In Suriname staat men er nog veel te weinig bij stil dat voorlichting of informatie verstrekking voor eenieder toegankelijk behoort te zijn. Dat geldt voor overheidszaken alsook uitleg hoe men zelf een borstonderzoek doet. En dat hoeft niet altijd met veel geluid te zijn maar kan ook in stilte gedaan worden…

Tanya Frijmersum