Leerkrachten van de Kennedyschool zijn maandag een serie trainingen begonnen met als thema’s biodiversiteit en zwerfafval. Zij volgen deze training in het kader van het project Mooi Milieu, een initiatief van Care4U Foundation, dat medegefinancierd is door het Small Grants Program.

Hun collega’s van de Jules Fernandesschool, de Bloementuin, de Emmaschool en de Louis Brailleschool zullen de komende weken ook dezelfde training volgen, die wordt verzorgd door Stichting Suriname Waste Management (Suwama).

Ook voor leerlingen
De milieutraining voor leerkrachten is in feite een voorloper op de training die kinderen met een beperking van de bovengenoemde scholen zullen volgen. Door de leerkrachten ook te trainen, wordt de overdracht en de begeleiding aan de kinderen vergemakkelijkt. Schoolhoofd Wartes van de Kenneydschool vindt het belangrijk dat kinderen met een gehoorbeperking deze training kunnen volgen, omdat zij weliswaar niet (goed) kunnen horen, maar intelligent genoeg zijn om te weten dat ook zij bewust moeten omgaan met het milieu. Volgens Noor Figdor, Environmental Officer van Suwama, is werken met kinderen met een beperking een grote uitdaging, maar zal het ook grote voldoening schenken. Kinderen met een beperking maken een wezenlijk deel uit van de samenleving en zij vindt het prachtig dat deze vaak vergeten groep ook de kans krijgt milieutrainingen te volgen.

Aan het verzorgen van de training is een gedegen voorbereiding voorafgegaan. Er zijn verschillende oriëntatiegesprekken geweest met de leiding van de scholen. Het doel hiervan was om een zo goed en volledig mogelijk trainingspakket samen te stellen, toegespitst op de beperkingen van de leerlingen. De training heeft als doel de bewustwording van het behoud van natuur en milieu onder scholieren met een beperking middels het trainen van begeleiders, leerkrachten en leerlingen, gebruikmakend van kennisoverdracht, alsook het uitvoeren van een milieuproject. In de eerste fase zullen alle trainingen aan zowel leerkrachten als leerlingen worden afgerond. In de tweede fase zullen de deelnemers een eigen milieuproject uitvoeren.

ASP

Bron: Starnieuws