Groepsfoto te Zanderij 1.

Achttien leerlingen van de Kennedyschool namen deel aan het kamp op Zanderij 1 in het afgelopen weekend met als thema: ‘Energie’. Voor de schoolleiding is het belangrijk dat de leerkrachten en leerlingen elkaar beter leren kennen, zodat er makkelijker gecommuniceerd kan worden. “Het kamp is gehouden voor de kinderen van het laatste leerjaar van het basisonderwijs, die overgaan naar het vervolgonderwijs. De gedachte achter deze activiteit is om een bredere kennismaking te bewerkstelligen tussen de leerlingen en hun toekomstige leerkrachten in een ontspannen sfeer”, vertelt Harry Neslo, schoolleider van de Kennedyschool aan Starnieuws.

Het onderwijs zal in een nieuw jasje gegoten worden. De school heeft twee niveaus, het basis- en het voorgezet speciaal onderwijs(vso)/uitgebreid doven en slechthorenden onderwijs (vso/udso). Het is de bedoeling dat er handelings- en competentiegericht gedoceerd zal worden, zodat deze groep zich beter kan ontplooien in de maatschappij. “Het UDSO biedt de mogelijkheid aan deze leerlingen om zich te bekwamen in de techniek. Dat houdt onder andere in dat zij zich kunnen specialiseren in elektro, houtbewerking, gawasa (gas, water en sanitair), modevak, textiel en de huishoudkunde. “We gaan kijken naar wat de leerling goed doet en daar willen wij ze sterk in maken”, zegt Neslo.

Informele sfeer
Voor de kinderen was het een ware belevenis om zich te ontplooien in de informele sfeer. Zij hebben genoten van het water. “Vroeger werden deze kinderen verstopt, maar nu durven ze uit de hoek te komen als normale mensen. Wij accepteren hen zoals ze zijn. Het zijn zulke mooie mensen”, benadrukt Neslo. Naomi van Holt, onderhoofd van de Kennedyschool geeft aan dat het kamp ook bedoeld is om de leerlingen te stimuleren vol positieve energie het nieuwe schooljaar te beginnen.

Zij vindt de interactie tussen de leerling en de leerkracht noodzakelijk, vooral om de beperking van de kinderen. ”In een andere atmosfeer zijn de kinderen vrijer. Ze zijn heel blij en je het verschil meteen. Ze drukken zich dan makkelijker uit”, meent Van Holt. Er is bewust gekozen voor een kamp met een sociaal karakter.” Er is meer gesproken over wat de kinderen willen. De leerkracht vervulde de rol van maatschappelijk werker om zodoende een beter beeld te krijgen van wat er omgaat in het kind”, stelt zij.

Hart onder de riem
De artiesten Xergio Caffe alias Donavey en Garry Waterberg meer bekend als Payton brachten de kinderen een bezoek. Ook jeugdambassadeur, Faizel Abdoelgafoer was er om de kinderen toe te spreken. Xergio maakte de kinderen duidelijk dat de maatschappij keihard is en dat niet alleen mensen met een beperking tegenwerking ervaren. “Ik heb geen beperking maar heb genoeg tegengeslagen, omdat ik een andere haardracht heb. Je wordt veroordeeld op grond van je uiterlijk”, zegt hij. Ook Garry stimuleerde het gevoel van zelfvertrouwen door ze erop te wijzen groot te dromen, hard te werken en geloof te hebben in zichzelf. Faizel kwam er niet onderuit de kinderen op het hart te drukken dat ze moeten volharden om hun gestelde doelen te bereiken in het leven.

Er is gecommuniceerd met de kinderen door tussenkomst van de tolk, Astrid Wittenberg. Als start van een duurzame relatie hebben Xergio, Faizel en Garry een donatie van SRD 500 gedaan aan de school. Bij de dove en slechthorenden zijn de leerkrachten meer individueel bezig met de leerlingen. De school 52 leerlingen.

Rachel Dompig

Bron: Starnieuws