De stichting Doven Belangen Suriname op bezoek bij minister Alice Amafo. (Foto: voorlichting Sozavo)

Minister Alice Amafo van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) streeft naar een platform voor mensen met een beperking. Hierdoor kan de doelgroep haar belangen zelf behartigen. Er zijn verschillende stichting die zich bezighouden met de mens met een beperking. Enkele zijn aangesloten bij de Nationale Raad voor Gehandicaptenzorg, van waaruit het beleid wordt uitgevoerd.

Een afvaardiging van de stichting Doven Belangen Suriname bracht een bezoek aan de bewindsvrouw, die blij is met het werk dat gedaan wordt. De centrale vraag tijdens het bezoek was gericht op welke wijze het ministerie de stichting kan helpen met subsidie, het zichtbaarder worden van doven in Suriname en ondersteuning voor de activiteiten die ze nog moeten uitvoeren dit jaar. Ook het jaarplan van 2011 is aan de minister gepresenteerd en is er hulp gevraagd voor een drietal project. Dit meldt de voorlichtingsdienst van het ministerie.

Subsidie
Tot nog toe worden de kosten van de stichting door contributie van de leden bekostigd. Het ministerie zal voor komende activiteiten van dit jaar de stichting een subsidie verlenen. Op basis van de behoefte wordt nagegaan of de stichting op kwartaal- of jaarbasis een subsidie kan krijgen.

De minister kreeg een dvd aangeboden met duizend gebaren. De dvd is te verkrijgen bij de Kennedyschool en kost SRD 25. De dvd is niet slechts voor doven en slechthorenden. De minister zegt dat het belangrijk is dat de samenleving leert omgaan met deze medeburgers en ook via gebaren met hen kan communiceren.
De stichting wil gaan werken aan meer awareness over doven en slechthorenden. Er worden voorlichtingssessies gehouden voor doven en slechthorenden.

Volgend jaar komt de stichting uit met een gebarenboek voor de marrons en inheemsen. Ook het vak gebarentaal op de kweekscholen zal een belangrijke bijdrage leveren aan de integratie van doven en slechthorenden in ons onderwijs.

Bron: Starnieuws